سخن بنیان گذار

به نام یزدان دانا 

بخواندم زگفتار دانای راد     که اندرز فرزند را کرد یاد

نکونام پاد آذر شادکام   که بودش پدر مارا سپند نام
 

با افتخار اعلام می‌ دارم که در هلدینگ اسپندیار ، به بلندای نام ایران و با اعتماد شما عزیزان ، به دنبال دستیابی به اهداف جدید و شکوفایی بیشتر هستیم. از فرصت‌ها و چالش‌های این راه مضاعف استفاده می‌کنیم و با سرمایه انسانی بی‌مانندی که در اختیار داریم، به دنبال رشد و توسعه‌ی پایدار در تمامی حوزه‌های عملیاتی مان هستیم.

به عنوان بخشی از این تیم عظیم، مسئولیت بزرگی را بر عهده داریم تا با ایده‌های نوآورانه و استفاده هوشمندانه از منابع، با راهکارهای مدیریتی بهبودیافته ، بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم . اعتماد و پشتیبانی شما، منبعی ارزشمند برای پیشرفت است و به‌عنوان یک تیم متحد و هدفمند، قصد داریم که در راه بهبود و پیشرفت مداوم حضور تاثیرگذاری داشته باشیم.

به امید یزدان پاک با همت و هم‌دلی، به هدف‌های بزرگتری دست خواهیم یافت و اسپندیار را در اوج موفقیت خواهیم دید.

با احترام،
دکتر مهدی محبت طلب
بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره 

 

  

آخرین پروژه ها

اسپندیار به بلندای نام ایران

هلدینگ اسپندیار با دسترسی گسترده به بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران ، با بیش از 9 شرکت حاکمیتی و کنترلی در 7 حوزه تولیدی، صنعتی و خدماتی و داشتن بیش از 1500 نفر از استعدادهای انسانی در سراسر کشور، یکی از بزرگترین و مهمترین شرکت‌های اقتصادی ایران است.

پیمایش به بالا
به بالا بروید