هلدینگ اسپندیار

شرکتهای زیر مجموعه

1 توسعه پتروشیمی اسپندیار

پتروشیمی اسپندیار در اصفهان
پالایشگاه اسپندیار در منطقه ازاد اروند

2 صنایع الکترونیک اسپندیار

کارخانه تولید باطری لیتیوم در اشتهارد کرج
کارخانه تولید موتور سیکلت و خودرو برقی در اشتهارد کرج

3 گسترش معادن سیمان اسپندیار

کارخانه تولید و بسته بندی سیمان در اشتهارد کرج

4 ذوب آهن اسپندیار

کارخانه نورد گرم و سرد فولاد در قم

5 پایانه ها و مخازن پتروشیمی اسپندیار


مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی اسپندیار
پایانه صادراتی اختصاصی پتروشیمی اسپندیار

 

6 گروه انبوه سازی اسپندیار

7 ارگ بازرگانی اسپندیار

8 موسسه نیکوکاری اسپندیار

نمودار پیشرفت

همواره در مسیر پیشرفت و توسعه 

زیرساخت
75%
سرمایه گذاری
87%
عملیات
65%
مدیریت
80%
پیمایش به بالا
به بالا بروید